THÔNG TIN LIÊN HỆ BỘ PHẬN QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY

BỘ PHẬN QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG

NGUYỄN THỊ ĐIỀU

Địa chỉ: Trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai, Lầu 1, 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, TP. Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (+84.269) 222 2170
Email: dieunt@geccom.vn

Trân trọng cảm ơn!

Để lại bình luận