Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐQT ngày 04/5/2020 về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐQT ngày 04/5/2020 về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Để lại bình luận

Scroll
Power by

Download Free AZ | Free Wordpress Themes