Cảm ơn quý khách đã ghé thăm website Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai
Đơn xin cấp lại sổ chứng nhận cổ phần. Cổ Đông: Lê Văn Vinh
Đơn xin cấp lại sổ chứng nhận cổ phần. Cổ Đông: Lê Văn Vinh
Đơn xin cấp lại sổ chứng nhận cổ phần. Cổ Đông: Nguyễn Khương
Đơn xin cấp lại sổ chứng nhận cổ phần. Cổ Đông: Nguyễn Khương
Đơn xin cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần
Đơn xin cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cổ đông: Huỳnh Dũng
Đơn xin cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Mai Đình Phong
Đơn xin cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Mai Đình Phong
Thông báo hướng dẫn cấp lại sổ chứng nhận sổ cổ phần
Thông báo hướng dẫn cấp lại sổ chứng nhận sổ cổ phần
Mẫu giấy đề nghị gửi sổ chứng nhận cổ đông theo đường bưu điện
Công ty Cổ phần thủy điện Gia Lai thông báo Mẫu giấy đề nghị gửi sổ chứng nhận cổ đông theo đường bưu điện
Mẫu đăng ký nhận cổ tức
Công ty Cổ Phần Thủy điện Gia Lai thông báo mẫu đăng ký nhận cổ tức.
Mẫu đăng ký điều chỉnh thông tin cổ đông
Công ty Cổ phần thủy điện Gia Lai thông báo Mẫu đăng ký điều chỉnh thông tin cổ đông
Liên kết website
intro so do website