Cảm ơn quý khách đã ghé thăm website Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai

Điều lệ vào Quy chế quản trị Công ty


- Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty Hiệu lực 01/7/2015: <<Tải về>>

- Điều lệ hiệu lực từ ngày 21/4/2017 (được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: <<tải về>>

 

 

Liên kết website
intro so do website