Công ty Cổ phần thủy điện Gia Lai Công bố nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐQT ngày 20/10/2020 - CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

Công ty Cổ phần thủy điện Gia Lai Công bố nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐQT ngày 20/10/2020

Công ty Cổ phần thủy điện Gia Lai Công bố nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐQT ngày 20/10/2020 về việc phê duyệt việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

Nghị quyết: GHC_NQ-HDQT Vv phat hanh CP theo chuong trinh lua chon cho NLD

Trân trọng cảm ơn!

Để lại bình luận

Scroll
Power by

Download Free AZ | Free Wordpress Themes