Công bố thư mời và tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

Công bố thư mời và tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công bố thư mời và tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

1. Thư mời: GHC_THU MOI, TAI LIEU DHCD 2021 (1)

2. Tài liệu: GHC_Tai lieu DHDCD 2021

3. Dự thảo điều lệ Công ty: 1. Du thao Dieu le GHC 2021

4. Dự thảo quy chế nội bộ về quản trị Công ty: 2. GHC_Quy che noi bo ve quan tri cong ty_04.04.2021

5. Dự thảo Quy chế tổ chức hoạt động HĐQT: Quy che to chuc hoat dong HDQT

6. Giấy xác nhận tham dự ủy quyền: GHC – Giay xac nhan tham du uy quyen 2021

7. Giấy ủy quyền tại đại hội: GHC – Giay uy quyen tai DH 2021

Trân trọng cảm ơn:

Để lại bình luận

Scroll
Power by

Download Free AZ | Free Wordpress Themes