Công bố thông tin quyết định số 17/2020/Qđ-CT.HĐQT ngày 05/10/2020 về việc bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm phụ trách Văn phòng Công ty. - CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

Công bố thông tin quyết định số 17/2020/Qđ-CT.HĐQT ngày 05/10/2020 về việc bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm phụ trách Văn phòng Công ty.

Để lại bình luận

Scroll
Power by

Download Free AZ | Free Wordpress Themes