Công bố Quyết định tái bổ nhiệm Giám đốc Trịnh Vinh Thanh.

Để lại bình luận