Công bố nghị quyết số: 29/2020/NQ-HDQT ngày 24/12/2020 về việc phê duyệt chủ trương tham gia góp vốn các dự án NLTT và thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2020 - CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

Công bố nghị quyết số: 29/2020/NQ-HDQT ngày 24/12/2020 về việc phê duyệt chủ trương tham gia góp vốn các dự án NLTT và thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2020

Công bố nghị quyết số: 29/2020/NQ-HDQT ngày 24/12/2020 về việc phê duyệt chủ trương tham gia góp vốn các dự án NLTT và thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2020

Nghị quyết: 201224-29-NQ vv tham gia gop von cac du an NLTT va dieu chinh phuong an su dung von phat hanh cp 2020

Trân trọng cảm ơn!

Để lại bình luận

Scroll
Power by

Download Free AZ | Free Wordpress Themes