Công bố nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐQT ngày 06/11/2019 về việc Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 và bổ sung nộ dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường phê duyệt chủ trường phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) - CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

Công bố nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐQT ngày 06/11/2019 về việc Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 và bổ sung nộ dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường phê duyệt chủ trường phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP)

Công bố nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐQT ngày 06/11/2019 về việc Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 và bổ sung nộ dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường phê duyệt chủ trường phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP)

Nghị quyết: 11-06.11.2019 NQ-HDQT Vv Chi tam ung co tuc Dot 2 nam 2019 va phe duyet chu truogn phat hanh co phieu cho nguoi LD (ESOP)_merged

Để lại bình luận

Scroll
Power by

Download Free AZ | Free Wordpress Themes