CÁN BỘ CHỦ CHỐT - CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

CÁN BỘ CHỦ CHỐT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN THÁI HÀ

Chủ tịch Hội đồng quản trị

 

     
ÔNG

PHẠM THÀNH TUẤN ANH

Thành viên HĐQT

 ÔNG

VÕ HOÀNG VINH

Thành viên HĐQT

ÔNG

MAI VĂN ĐỊNH

Thành viên HĐQT

ÔNG

MAI VĂN NHỚ

Thành viên HĐQT

BAN GIÁM ĐỐC

 
ÔNG

NGÔ TRƯỜNG THẠNH

Giám đốc Công ty

CHÂU TIỂU PHỤNG

Phó Giám đốc Công ty

 

Để lại bình luận

Scroll
Power by

Download Free AZ | Free Wordpress Themes