CÁN BỘ CHỦ CHỐT - CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

CÁN BỘ CHỦ CHỐT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN THÁI HÀ

Chủ tịch Hội đồng quản trị

 

ÔNG

NGUYỄN ĐÌNH TUẤN

Thành viên HĐQT

ÔNG

HÀ NGUYÊN HOÀNG

Thành viên HĐQT

ÔNG

HÀ QUỐC KIỆT

Thành viên HĐQT

ÔNG

MAI VĂN NHỚ

Thành viên HĐQT

BAN GIÁM ĐỐC

ÔNG

TRỊNH VINH THANH

Giám đốc Công ty

ÔNG

HỒ QUÍ TRI THỨC

Phó Giám đốc Công ty

 

Để lại bình luận

Scroll
Power by

Download Free AZ | Free Wordpress Themes