Cảm ơn quý khách đã ghé thăm website Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai
CƠ CẤU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÔNG TY
1. Đại hội đồng Cổ đông
2. Hội đồng Quản trị
3. Ban kiểm soát
4. Ban Giám Đốc
5. Các phòng/ban nghiệp vụ
Liên kết website
intro so do website