Cảm ơn quý khách đã ghé thăm website Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai

Giới thiệu công ty

Tên giao dịch bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
Tên giao dịch đối ngoại: GIA LAI HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY
Tên giao dịch viết tắt: GHC
Địa chỉ: 114 Trường Chinh – TP Pleiku – Tỉnh Gia Lai
Điện thoại & fax:(84-59)3830013
E-mail: thuydiengialai@gmail.com
Website: www.ghc.vn

Xem tiếp

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

1. Đại hội đồng Cổ đông
2. Hội đồng Quản trị
3. Ban kiểm soát
4. Ban Giám Đốc
5. Các phòng/ban nghiệp vụ

Xem tiếp

 

 

Văn bản lập quy Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai

Văn bản lập quy Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai

Xem tiếp

 

Liên kết website
intro so do website